นักศึกษาฝึกงาน ตัดต่อวิดีโอ ทำสื่อ graphic design 790 views

Job Description

นักศึกษาจะได้ทำงานให้แก่กรมปศุสัตว์ (พญาไท) ซึ่งเป็นหน่วยราชการที่มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 300 หน่วยงาน  และมีบุคลากรในสังกัดกว่า 10,000 คน ภารกิจหลักที่นักศึกษาจะได้รับคือ การสนับสนุนนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สื่อสารแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานย่อยของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ออกแบบการนำเสนอโดยใช้วิดีโอ
 • ตัดต่อวิดีโอ
 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ออกแบบและจัดทำ Info Graphics

คุณสมบัติ

 • นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut Pro, After Effect, หรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่นๆ ได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, หรือโปรแกรมทำกราฟิกอื่นๆ ได้
 • ออกแบบ Storyboard ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ
 • เรียนรู้เร็ว
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทัศนะคติแบบ Can-do attitude
 • ชอบพัฒนาตนเอง ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ

การสมัครงาน

 • ส่ง Resume และตัวอย่างผลงานมาที่ person5@dld.go.th (เริ่มทำงานทันทีหากได้รับการพิจารณ่คัดเลือก)

สวัสดิการ

 • ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของราชการ
 • โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • ทำงานร่วมกับกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ผู้มีศักยภาพสูง
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ไม่มีค่าตอบแทน

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่ระบุ
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ พญาไท (ใกล้ BTS พญาไท)
 • วิธีการรับสมัคร person5@dld.go.th
Only candidates can apply for this job.
Share this job
กรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 300 หน่วยงาน  และมีบุคลากรในสังกัดกว่า 10,000 คน  
Information
 • ติดต่อคุณ สุวิชญา
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10400
 • โทรศัพท์ 026534465
 • Email person5@dld.go.th
Connect with us