นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 321 views

ชื่อตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

ลักษณะงาน ::

 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • บริหารและจัดการซอฟต์แวร์ รวมถึงความปลอดภัยต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Linux
 • พัฒนาระบบหรือเว็บแอพพลิเคชั้น โดยใช้ PHP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปรับแต่งโปรแกรม Open Source ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ศึกษา แนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม
 • ประสานงานด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้กับผู้ใช้ระบบ
 • ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้ระบบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาทางคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

More Information

 • สาขาอาชีพ IT
 • ประเภทงาน งานราชการ
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน 10000-20000 บาท
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • รายได้อื่นๆ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา / ค่าเงินเพิ่มพิเศษสาขาขาดแคลน
 • แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม 1_020_cand_annouce.pdf
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • เขตพื้นที่ คลองเตยเหนือ วัฒนา
 • วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง
Only candidates can apply for this job.
Share this job
Information
 • ติดต่อคุณ ดนัย มณฑาทิพย์กุล
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ชั้้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10110
 • โทรศัพท์ 026495187
 • Email danaim@g.swu.ac.th
Connect with us
More jobs from สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ