ชื่อตำแหน่ง ::

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D)

ลักษณะงาน ::

 • วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรเครื่องสำอางค์
 • จัดทำสูตร ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำเอกสารของระบบ GMP และเอกสารการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนดได้
 • มีประสบการณ์การทำงานสายงาน R&D เครื่องสำอางค์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ชาย-หญิง อายุ 22 – 35 ปี บุคลิกภาพดี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่ดึงงาน สามารถกำหนดระยะเวลาที่งานสเร็จได้ชัดเจน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GMP
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

 

More Information

 • สาขาอาชีพ เคมี
 • ประเภทงาน งานประจำ (รูปแบบ นิติบุคคล เช่น บริษัท, หจก.)
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • เงินเดือน ตามตกลง
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
 • วิธีการรับสมัคร keskamol.office@gmail.com หรือ โทร. 088-0707077 (คุณหมอเกศ)
Only candidates can apply for this job.
Share this job
Information
 • ติดต่อคุณ จีรพร ทองแดง (คุณผึ้ง)
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 21/15 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง
 • จังหวัด เพชรบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 76000
 • โทรศัพท์ 032-770489
 • Email keskamol.office@gmail.com