ธุรการ 580 views2 applications

ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงาน ::

 • ทำเอกสารต่างๆ ในสำนักงาน
 • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • พูดคุยให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่องาน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
 • คล่องตัว สามารถเลิกงานดึกได้บางวัน
 • รอบคอบ ละเอียด ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office Word, Excel และ dropbox เป็น
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 3 ซอยนภาลัย 11 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 02-116-8408 และ 064-151-5383
 • Email aiu.theps@gmail.com
Contact Us