การทำงานในตำแหน่ง PHP DEVELOPER ท่านมีหน้าที่สร้างระบบ WEB APPLICATION เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ท่านสามารถสร้างซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานจริง ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าจนกระทั่งพัฒนาระบบจนใช้งานได้ ส่งมอบให้ลูกค้า ดังนั้นท่านจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยีเกี่ยวกับ BACKEND, FRONTEND เป็นส่วนเสริม ท่านจะได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความสามารถและหลากหลาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวม
 • เขียน PHP CODE สามารถทดสอบได้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกันกับทีมนักออกแบบ ทีมผู้ดูแลระบบ และทีมงานท่านอื่นๆ
 • ทำการตรวจสอบ ทดสอบ ดูแล และแก้ไขปัญหาระบบที่มีอยู่เดิม
 • เขียนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาที่เพียงพอต่อการสื่อสารภายในทีม
 • มีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาและติดตั้งระบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบหลัก
 • จัดการลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน
 • ควบคุมดูแลงานของตัวเองให้เสร็จสิ้นทันกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการสร้างระบบด้วย PHP
 • ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง WEBSITE ดังนี้ HTML, CSS, JAVA SCRIPT (เช่น jQuery เป็นต้น)
 • มีประสบการณ์ในการใช้ MVC FRAMEWORK (เช่น Yii2, Laravel เป็นต้น)
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล เช่น MSSQL, MYSQL, ORACLE เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ VERSION CONTROL เช่น GIT, SVN เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ WEB SERVICE เช่น REST, SOAP เป็นต้น
 • มีความตั้งใจพัฒนาซอร์ฟแวร์ให้ดีที่สุด และกล้าคิดไอเดียใหม่นำเสนอ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ติดต่อ: 062-928-1916 คุณ สุชานันท์ (ยุ้ย)
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11000
 • Email E-mail: suchanan.priisoft@hotmail.com
Contact Us