ตำแหน่งอาจารย์ 797 views

ชื่อตำแหน่ง :: ตำแหน่งอาจารย์

 

ลักษณะงาน ::

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

๑. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญาเอกด้านโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

 • ระบาดวิทยา

  ๒. มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านโภชนาการชุมชน หรือ

  ระบาดวิทยาโภชนาการ

  ๓. มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการสอน ถ่ายทอดองค์ควมมรู้ ให้ผู้อื่นโดยเฉพาะในสาขาวิชา

  ที่มีความเชี่ยวชาญ

  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  ๕. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี

  ๖.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี   และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบ      ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

  – IELTS (Academic Module)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

  – TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙  คะแนน  หรือ

  – TOEFL- ITP  ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐  คะแนน  หรือ

  – TOEFL- CBT  ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓  คะแนน

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่ระบุ
 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน นครปฐม
 • วิธีการรับสมัคร http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/news/cost/m54.pdf
Only candidates can apply for this job.
Share this job
สถาบันโภชนาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาหาร และโภชนาการของชาติ ภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความชำนาญ ในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านอาหารและโภชนาการ
Information
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73170
 • โทรศัพท์ 028002380
 • Email ืีnuwww@mahidol.ac.th
Connect with us