ด่วนๆๆๆ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 348 views

ชื่อตำแหน่ง :: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ด่วน!!!!!!!!!!  สัมภาษณ์เองรับเอง  รู้ผลภายใน 2 วัน

 

ลักษณะงาน ::

 • ปริ้นอีเมลประจำวันและแปลเอกสารต่างๆ
 • ตอบ-รับอีเมล ประสานงานกับต่างประเทศ เช่น ขอราคา, เอกสารด้านเทคนิค, เคลม, อื่นๆ
 • ต้อนรับและรับเรื่อง หากมีลูกค้าต่างชาติมาซื้อของหน้าร้าน (ไม่บ่อย)
 • ทำใบเสนอราคา
 • งานเอกสารกรอกข้อมูลทั่วไป
 • รับมอบหมายงานต่างๆจากเจ้านาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft, Gmail และ Hotmail ได้
 • มีความขยัน อดทนต่อความกดดัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถประสานงาน หรือทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
 • ทัศนคติดี คิดบวก  “ เรียบร้อย ”  สุภาพ อ่อนน้อม
 • ทำงาน:  จันทร์ – เสาร์  08.00น. – 18.00น.
 • ที่ทำงานแถว หัวลำโพง มีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT หัวลำโพง) เดินทางสะดวกมาก

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
Connect with us
Contact Us