ชื่อตำแหน่ง ::ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามแบบระบบวิศวกรรม ไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • มีความรู้ความสามารเบื้องต้น ในการทำงานระบบไฟฟ้า
 • มีใจรักในการทำงาน
 • สามารถทำงานได้ทั้งกะเช้า หริือ กะเย็น

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ สรัญญา ประมวลชูชัย
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 28/293 ม.5 ต.คูค อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 • จังหวัด ปทุมธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ 029044588
 • Email newpowertoday@yahoo.co.th
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

ลักษณะงาน ::

 • ช่างเทคนิคไฟฟ้ามีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้
  1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ  เช่น  ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น
  2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
  3. ตรวจเช็ค  ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร  ทางไฟฟ้า  เช่น  หม้อแปลงไฟฟ้า    มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม
  4. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์   เช่น  เครื่องมือวัดกระแส   เครื่องมือวัดแรงดัน  เครื่องมือวัดความต้านทาน เป็นต้น
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  –  ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทำงานในระดับช่างเทคนิค
  –  มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
  –  มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
  –  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
  –  มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  –  มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ธนิสา 0992299334
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 32/2-3 หมู่4 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
 • จังหวัด นนทบุรี
 • รหัสไปรษณีย์ 11110
 • โทรศัพท์ 02-9226611-3
 • Email Nuuthanii@GMAIL.COM
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::  ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::  ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน ::

 • เดินท่อร้อยสายไฟทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเดียว
 • โรงแรม5ชั้น
 • ค่าแรง 350-400

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ชายอายุ 20-40ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน1ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ(ไม่มีก็ได้)

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ ทิวากร
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 253ม.2ต.บ้านเลื่อมอ.เมืองจ.อุดรธานี41000
 • จังหวัด อุดรธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 41000
 • โทรศัพท์ 0647126841,0935578684
 • Email Ballnynalak343@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::ช่างไฟฟ้า

 • เพชชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส.สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนคส์
 • ประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณอรรถ 081-558-1755 , 0-2429-6466-7
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 49/172 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย4 แขวงทวีวีฒนา เขตทวีวัฒนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10170
 • โทรศัพท์ 024296466
 • Email secutech@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

 • ตรวจเช็ค ซ่อมแซมบำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน ::

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • ทดลองและติดตั้งระบบไฟฟ้า นอกสถานที่
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 45ปี
 • มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ บริษัทแอลอีดี วัน จำกัด
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 2727 ซอยลาดพร้าว97-99 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10310
 • โทรศัพท์ 02-530-1368
 • Email ledone2015@gmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

– ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

– ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

– เพศชาย อายุ 18-35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง

– สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

– สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากมีประสบการณ์ในงานไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • ติดต่อคุณ มาติกา เจริญวงษ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10140
 • โทรศัพท์ 02-428-0029 ต่อ 920 หรือ 918
 • Email matika@susco.co.th
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::เพศชาย อายุ21-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรีสาขาไฟฟ้า

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด
 • กรุณากรองรายละเอียด

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ จันทร์เพ็ญ นาโสม
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 98 ม.9 ต.เก่างิ้ว อ.พล
 • จังหวัด ขอนแก่น
 • รหัสไปรษณีย์ 40120
 • โทรศัพท์ 087-6362333
 • Email atom-twins@hotmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

 • ตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของลูกค้า
 • จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของลูกค้าเป็นประจำ พร้อมทั้งลงแบบฟอร์มที่กำหนดให้เพื่อนำเสนอหัวหน้างาน
 • กรณีตรวจสอบพบปัญหาการทำงานของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ให้ทำการบันทึกเหตุผิดปกติด้วยแบบฟอร์ม Incident Report และแสดงวิธีการแก้ไขแก่หัวหน้างาน
 • ติดตามการแก้ไขปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรายเดือน รายปี นำเสนอแ่หัวหน้างาน
 • ติดตั้งควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความขยันในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชายอายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช,ปวส (สาขาไฟฟ้ากำลัง)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ขยัน,รักความก้าวหน้า,ใฝ่รู้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี,รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณ วรรณรักษ์
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 99/28 รินทองคอนโด ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
 • จังหวัด สมุทรปราการ
 • รหัสไปรษณีย์ 10270
 • โทรศัพท์ 064-759-2787
 • Email ksssmart2energy@gmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • ติดต่อคุณ คุณฝน
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 1595 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 027470778
 • Email c-ncenter@hotmail.com
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::

ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน ::

 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบงานไฟฟ้าอาคาร โรงงานเครื่องจักรผลิต เครื่องทำความเย็น ระบบปรับอากาศ
 • ดูแลและบำรุงรักษาระบบงานไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน
 • ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการใช้งานระบบควบคุมไฟฟ้าที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดต่างๆ
 • ตรวจสอบ ควบคุม และสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่จำเป็นต่อการใช้งาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส.
 • ผ่านประสบการณ์งานซ่อมบำรุงระบบงานไฟฟ้าในโรงงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารได้กับคนทุกระดับ
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • ติดต่อคุณ สมยศ แสงอังศุมาลี
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10150
 • โทรศัพท์ 024150035
 • Email somyos@unitedfoods.com
Connect with us
Contact Us
Job Expired

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างไฟฟ้า

 

ลักษณะงาน ::

 • ประกอบ ติดตั้งตู้คอนโทรลเครื่องจักร
 • Wiring ตู้คอนโทรล

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนรู้)
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • ติดต่อคุณ ศิริวรรณ มีชัย
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 156/46 ซอยวัฒนานันท์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10210
 • โทรศัพท์ 02-5242211-1
 • Email recruit@delmax.com
Connect with us
Contact Us