ชื่อตำแหน่ง ::  ช่างกลึงและมิลลิ่ง

 

ลักษณะงาน ::

 • อ่านแบบงาน เข้าใจ
 • สามารถทำงานตามแบบที่กำหนดได้
 • รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานกลึง
 • หากมีประสบการณ์ การใช้เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ดูแลจัดเก็บพื้นที่ทำงานให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนและหลังเลิกงานเสมอ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป (หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ขึ้นไป)
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :  ช่างกลึงและมิลลิ่ง

 

ลักษณะงาน ::

 • อ่านแบบงาน เข้าใจ
 • สามารถทำงานตามแบบที่กำหนดได้
 • รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานกลึง
 • หากมีประสบการณ์ การใช้เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ดูแลจัดเก็บพื้นที่ทำงานให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนและหลังเลิกงานเสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง ::  ช่างกลึงและมิลลิ่ง

 

ลักษณะงาน ::

 • อ่านแบบงาน เข้าใจ
 • สามารถทำงานตามแบบที่กำหนดได้
 • รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานกลึง
 • หากมีประสบการณ์ การใช้เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ดูแลจัดเก็บพื้นที่ทำงานให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนและหลังเลิกงานเสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us

ชื่อตำแหน่ง :: ช่างกลึงและมิลลิ่ง

 

ลักษณะงาน ::

 • อ่านแบบงาน เข้าใจ
 • สามารถทำงานตามแบบที่กำหนดได้
 • รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานกลึง
 • หากมีประสบการณ์ การใช้เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ดูแลจัดเก็บพื้นที่ทำงานให้สะอาด และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนและหลังเลิกงานเสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้
 • ต้องผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
 • ไม่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษคดีความ และไม่เป็นผู้ถูกไล่ออกจากงาน

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 15 Jobs
 • ติดต่อคุณ ปิยะนุช / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ 157 หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน
 • จังหวัด นครปฐม
 • รหัสไปรษณีย์ 73130
 • โทรศัพท์ 034900620 , 0950103815
 • Email ptk_wk2548@hotmail.com
Connect with us
Contact Us