งานแนะแนว 305 views

ชื่อตำแหน่ง ::

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนว

ลักษณะงาน ::

 • พูดแนะนำโครงการ หลักสูตรการสอนภาษาให้กับคนจำนวนมาก
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
 • เลิกงานไม่เป็นเวลาบางครั้ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • ทุกเพศ อายุไม่เกิน 25 ปี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
 • บุคลิกดี
 • พูดสื่อสารได้ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสม
 • ใช้สื่อนำเสนอประกอบการบรรยายได้
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
 • ที่อยู่ เลขที่ 3 ซอยนภาลัย 11 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • รหัสไปรษณีย์ 10260
 • โทรศัพท์ 02-116-8408 และ 064-151-5383
 • Email aiu.theps@gmail.com
Contact Us