ชื่อตำแหน่ง ::ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

 

ลักษณะงาน ::

 • ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 • เพศ ชาย/หญิง
 • รักงานสอน, มีบุคลิกภาพที่่ดี
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นรายบุคคล
  เอกสารประกอบการสมัครงาน
  – รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  – สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  – สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  – สำเนาใบผ่านงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
  – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
  สวัสดิการ
  – ประกันอุบัติเหตุ
  – รายได้อื่นๆ

*** สามารถโทรสอบถามและนัดหมายล่วงหน้า เพื่อสมัครและรับการสัมภาษณ์ทันที***

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ ผอ.วชิระ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
 • จังหวัด ภูเก็ต
 • รหัสไปรษณีย์ 83110
 • โทรศัพท์ 089-8730450
 • Email kinju_jang@hotmail.com
Contact Us