ชื่อตำแหน่ง ::

ครูสอนดนตรีไทย

ลักษณะงาน ::

  • สอนดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
  • รับผิดชอบหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอื่นๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเล่นและสอนดนตรีไทย

สมัครภายในวันที่ 16 เมษายน 2562 เท่านั้น

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • ที่อยู่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายบุคลากร) 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  • จังหวัด เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ 50000
  • โทรศัพท์ 053-245570 ต่อ 102
  • Email sakbordin@montfort.ac.th
Connect with us
Contact Us