ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1150 views

ชื่อตำแหน่ง :: ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงาน ::

 1. สอนหนังสือนักเรียน/นักศึกษา และงานทั่วไปของครูผู้สอน
 2. ทำงานทุกวันราชการ (สะดวกสอนชดเชยในวันเสาร์-อาทิตย์) มีวันหยุดปกติ แต่มีเวรวันหยุดเดือนละครั้ง
 3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการจัดการภายในวิทยาลัย
 4. มีบ้านพักครูผู้สอนให้เช่า (หากประสงค์)
 5. หากผู้สมัครเป็นผู้ชายจะมีเวรกลางคืนประจำเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาที่สมัคร
 3. สามารถสอนได้ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานและการสอนได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามสาขาที่ต้องการ
 7. มีความรักในวิชาชีพและทุ่มเทในการทำงาน
 8. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. อดทน มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานด้านวิชาชีพครู

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน 10000-20000 บาท
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • รายได้อื่นๆ 1. ขึ้นกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน เป็นไปตามวิทยฐานะ (ให้มาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อสัมภาษณ์และสอบสอน) 2. ถ้าสามารถขับรถรับส่งวิทยาลัยได้จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้ 3. ทดลองงานก่อน จำนวน 120 วันทำการ (มีรายได้ระหว่างทดลองงาน)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อุบลราชธานี
 • เขตพื้นที่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครที่วิทยาลัยเท่านั้น
 • This job has expired!
Share this job
เป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. และ ปวส.) 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงเเรม (ปวช.) 3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
Information
 • ติดต่อคุณ ธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 442/2 หมู่ที่ 5 ถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
 • จังหวัด อุบลราชธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 34140
 • โทรศัพท์ 0933272249
 • Email ton-fight-rew@hotmail.com
Connect with us