สวัสดิการ
– ประกันอุบัติเหตุ
– รายได้อื่นๆ

ชื่อตำแหน่ง ::ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

 

ลักษณะงาน :: ปฏิบัติการสอน

 • ปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 • เพศ ชาย/หญิง
 • รักงานสอน, มีบุคลิกภาพที่่ดี
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบการสมัครงาน
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
– สำเนาใบผ่านงาน 1 ชุด (ถ้ามี)
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

สวัสดิการ
– ประกันอุบัติเหตุ
– รายได้อื่นๆ

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • ติดต่อคุณ ผอ.วชิระ
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
 • จังหวัด ภูเก็ต
 • รหัสไปรษณีย์ 83110
 • โทรศัพท์ 089-8730450
 • Email kinju_jang@hotmail.com
Contact Us