ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 699 views

ชื่อตำแหน่ง :: ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ

ลักษณะงาน ::

 1. สอนหนังสือนักเรียน และงานทั่วไปของครูผู้สอน
 2. ทำงานทุกวันราชการ (สะดวกสอนชดเชยในวันเสาร์-อาทิตย์) มีวันหยุดปกติ แต่มีเวรวันหยุดเดือนละครั้ง
 3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการจัดการภายในโรงเรียน
 4. มีบ้านพักครูผู้สอนให้เช่า (หากประสงค์)
 5. หากผู้สมัครเป็นผู้ชายจะมีเวรกลางคืนประจำเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

 1. อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 3. สามารถสอนได้ทั้งระดับ อนุบาล – ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานและการสอนได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามสาขาที่ต้องการ
 7. มีความรักในวิชาชีพและทุ่มเทในการทำงาน ขยันและตั้งใจทำงานอย่างไร้เงื่อนไขปราศจากข้อแม้ใดๆ
 8. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. อดทน มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานด้านวิชาชีพครู

More Information

 • สาขาอาชีพ %e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัด ปี
 • เงินเดือน 10000-20000 บาท
 • จำนวนที่รับ(อัตรา) 2 คน
 • รายได้อื่นๆ 1. ขึ้นกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน เป็นไปตามวิทยฐานะ (ให้มาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อสัมภาษณ์และสอบสอน) 2. ถ้าสามารถขับรถรับส่งโรงเรียนได้จะมีเงินพิเศษเพิ่มให้ 3. ทดลองงานก่อน จำนวน 120 วันทำการ (มีรายได้ระหว่างทดลองงาน) 4. อาจมีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติการสอน ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา และให้ถือเป็นที่สุด
 • แนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม 7_ประกาศรับสมัครครู.pdf
 • สถานที่ปฏิบัติงาน อุบลราชธานี
 • เขตพื้นที่ อำเภอม่วงสามสิบ
 • แผนที่ 7_แผนที่-บธพ.pdf
 • วิธีการรับสมัคร รับสมัครที่โรงเรียนหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • This job has expired!
Share this job
เป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นการศึกษาสงเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่ เตรียมอนุบาล 1 - ม.6 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 ปัจจุบันมีนักเรียนโดยประมาณ 500 คน ครูผู้สอนโดยประมาณ 30 คน มีใบอนุญาตเปิดสถานศึกษานักศึกษาวิชาทหารถูกต้อง มีเรียนว่ายน้ำ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฉายวีดีทัศน์ภาพ-เสียง สนามกีฬาอเนกประสงค์ ทำการสอนตั้งแต่ 08:30 น. ถึง 15:30 น.
Information
 • ติดต่อคุณ ธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
 • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
 • ที่อยู่ 442 หมู่ที่ 5 ถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
 • จังหวัด อุบลราชธานี
 • รหัสไปรษณีย์ 34140
 • โทรศัพท์ 0933272249
 • Email ton-fight-rew@hotmail.com
Connect with us