ขอรับสมัคร ผู้สนใจกำลัง อยากทำประกันชีวิต 717 views

ชื่อตำแหน่ง ::

รับสมัคร ผู้สนใจกำลัง อยากทำประกันชีวิต

ลักษณะงาน ::

  • อยากทำประกัน ศึกษาแบบประกันเองเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองและครอบครัว

     

  • – อยากซื้อประกันเฉพาะ คนในครอบครัว เท่านั้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::

  • ไม่ได้อยากไปขายประกันคนอื่น
  • ผู้ที่สนใจอยากทำประกันเป็นอาชีพ คิดบวกกับประกัน

 

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
Contact Us