กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ 490 views

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ

รายละเอียดการสรรหา

– การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

– การสรรหาอธิการบดี

– การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

– การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

– การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=shownews&idnews=PR3763

  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 038-358137 , 038-358203
  • Email : recruit@rmutto.ac.th

More Information

Only candidates can apply for this job.
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category อื่นๆ
  • Full Address 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Contact Us