งานโรงงาน สายการผลิต

Latest Jobs

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ (คนพิการด้านการฟัง,การพูด)

ด่วน!!!!!รับสมัครช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน3ตำแหน่ง

พนักงานทั่วไป / พนักงานแพ็คกิ้ง

รับสมัครช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา

พนักงานควบคุมการซัก-อบ-รีด

พนังานรับ – ส่งเอกสาร ด่วนมาก!!

ค้นหางาน