เส้นทางการศึกษา เรียนต่อป.ตรีที่เยอรมนี สำหรับนักเรียนที่จบม. 6

เส้นทางการศึกษา เรียนต่อป.ตรีที่เยอรมนี สำหรับนักเรียนที่จบม. 6

หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินข้อมูลมาว่า เรียนที่เยอรมนี เรียนฟรี ค่าใช้จ่ายถูก ซึ่งเป็นเรื่องจริง นั่นเพราะ ประเทศเยอรมนีมีความเชื่อว่าการศึกษานั้นจะช่วยในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพประชากร แต่อย่างไรก็ตาม บางรัฐอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน แต่จะมีค่าธรรมเนียมนักศึกษาไม่เกิน 500 ยูโรต่อปีการศึกษา (ประมาณ 20,000 บาท) หรือบางรัฐอาจจะเรียกเก็บค่าเล่าเรียนกับนักศึกษาต่างชาติ อาทิเช่น รัฐ Baden-Württemberg เอง ปัจจุบันได้เก็บค่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในอัตราที่เหมาะสม โดยกำหนดไว้ที่ 1,500 ยูโรต่อภาคการศึกษา (หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 60,000 บาทต่อภาคการศึกษา)

อย่างไรก็ดี นอกจากในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้ว การเรียนต่อในเยอรมนี สิ่งที่นักศึกษาจะได้นั่นคือคุณภาพ มาตรฐานการเรียนการสอนที่ดี และมีโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการทำงานจริง หรือสนใจในการทำการวิจัย ก็ได้ และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในเยอรมนีมีมาตรฐานทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

สำหรับนักเรียนซึ่งจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับวิชาชีพ ปวช. และต้องการไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีประเทศเยอรมัน นักเรียนจะไม่สามารถสอบเข้าในระดับปริญญาตรีได้เลย แต่จะต้องเรียน Studienkollegs หรือ Preparatory Course ก่อน 1 ปี

ถ้าน้องยังไม่มีพื้นฐานภาษาเลย จะต้องเรียนภาษาให้ได้ในอย่างน้อยระดับ B1/B2 ก่อนนะคะ จากนั้นจะเป็นไปตาม Pathway ด้านล่างค่ะ

  • ขั้นตอนที่ 1 : สอบเข้าเรียน Studienkollegs (Preparation Course) 1 ปี (จะไม่ใช่หลักสูตรเรียนภาษานะคะ จะเป็นหลักสูตรเตรียมพร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ต้องเรียนหลายวิชาด้วยกัน
  • ขั้นตอนที่ 2 : สอบ Final (Feststellungsprüfung) ของ Studienkollegs
  • ขั้นตอนที่ 3 : กรณีผ่านสอบ Final สามารถทำเรื่องต่อปริญญาตรีได้ หรือในกรณีที่ไม่ผ่านสอบ Final ในครั้งแรกมีสิทธิที่จะสอบอีก 1 ครั้งเท่านั้น ค่ะ

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ไว้ เกี่ยวกับ Studienkollegs การเรียนปรับพื้นฐาน ไม่ใช่การเรียนปรับพื้นฐานภาษา วิชาเรียนจะเป็นวิชาที่สอดคล้องกับการเรียนในระดับป.ตรีต่อไป (จริง ๆ แล้วจะคล้ายกับการเรียน ปี 1 / ปี 2 ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย)

การเรียน Studienkollegs ดีกับนักเรียนไทยเป็นอย่างมาก เพราะหากผ่านไปได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ เข้าใจ ระบบวิธีการเรียนการสอนในแบบของเยอรมัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่ต้องมาเสียเวลาปรับตัวในการเรียนต่อในระดับป.ตรี อีก

ประเภทของ Studienkollegs

  • M-Course สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสมัครเรียนสาขาทางด้านแพทยศาสตร์, ชีววิทยา และเภสัชวิทยา
  • T-Course สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
  • W-Couse สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • G-Course สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนทางด้านมนุษยศาสตร์ หรือเอกภาษาเยอรมัน
  • S Course สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ เอกภาษา

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ หลักสูตร Studienkollegs คลิกที่นี่