zoulliving co.,ltd 82 views

zoulliving co.,ltd has posted 1 job

Interior Designer

zoulliving co.,ltd

บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน โซลลิฟวิ่ง จำกัด มุ่งเน้นงานออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างสูงสุด ออกแบบให้บ้าน ร้านค้า หรืองค์กร มีเอกลัษณ์ตามอัตลักษณ์ ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง
Information
  • ติดต่อคุณ ขวัญ
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 39/13 ชั้น 4 อาคารสวนพลูคอร์นเนอร์ (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์) ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10120
  • โทรศัพท์ 0944246639
  • Email info@zoulliving.com , kwanketsiri@zoulliving.com