บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) 120 views

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) has posted 1 job

เจ้หน้าที่ธูรการบุคคล

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท,  วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการ การขนส่งของลูกค้าในภาคแร่ธาตุ  และในปี 2003 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม กับบริษัท เคมทรานส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่ง สินค้าอันตราย ทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าไปในด้านเคมีและปิโตรเคมี บริษัท เกียรติธนาขนส่งฯ ได้รับการรับรองภายใต้ OHSAS 18001: 2007 และ ISO 9001: 2008 ในปี 2009 ต่อมาได้ยกทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของประเทศไทย โดยมี วิสัยทัศน์เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
Information
  • ติดต่อคุณ ทิพวรรณ
  • ที่อยู่ 100 หมู่ 3 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11120
  • โทรศัพท์ 02-501-7330
  • Email tippawan@kiattana.co.th
Connect with us