Getidea Media Plus co.,Ltd. 39 views

Getidea Media Plus co.,Ltd. has posted 1 job

Getidea Media Plus co.,Ltd.

ผู้นำทางด้านประชาสัมพันธ์และองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารที่หลากหลายครบถ้วนทุกมิติ ในระดับประเทศ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพละเป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน ให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ให้หลากหลายทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด ให้มีความเป็นมืออาชีพ ให้ยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ (เน้นการประชาสัมพันธ์ ครบวงจร สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ Press Tour)
Information
  • ติดต่อคุณ Manlika
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ Get idea Media Plus Co.,Ltd. 288/226 Sukhapibal 5 Rd, O-ngoen Sai mai Bangkok 10220
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10220
  • โทรศัพท์ 0873785889, 0815388983
  • Email getidea.mediaplus@gmail.com
Connect with us