Friendlove Mailbox 100 views

This company has no active jobs

Friendlove Mailbox

รับสมัครทีมงาน ร่วมทำงาน Full Time & Part Time ทำงานผ่านระบบโทรศัพท์ เปิดสมัคร น้องๆนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ชายหญิง ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา รักด้านบริการ พูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างกำลังใจให้แก่ลูกค้า ส่งเสริมด้านมนุษย์สัมพันธ์ พร้อมรับมิตรภาพใหม่ๆ มีความกระตือรือร้น ในทำงาน จริงใจ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีแนวคิดในแง่บวก ร่าเริง สนุกสนาน คุณสมบัติ ผู้สมัครงาน 1.มีเบอร์บ้าน 02-xxxxxxx เป็นการเข้าระบบทางออนไลน์ในการทำงาน 2.มีใจรักด้านบริการ ประชาสัมพันธ์ พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความเห็น กับ ลูกค้า 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่ใช่วาจาหยาบคาย หรือ ชักชวนด้านค้ากาม หรือ นัดหมาย 4.มีเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ ทาง Line หรือ Facebook สะดวกในทีมงานติดต่อ 24 ชม. 5.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อ ทีมงาน 6.บางกรณีร่วมกิจกรรมทาง Line หรือ Facebook ได้ เอกสารสมัครงาน 1.รูปถ่ายขนาดก็ได้ ชัดเจน 1 ใบ 2.ประวัติข้อมูล และ ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อม แจ้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ถ้ามีงานประจำอยู่ให้แจ้งด้วย ระบุเวลา เลือก ที่สะดวกทำงาน ( 24 ชม.) 3.บัญชีที่ควรเตรียม ในการทำงาน ธนาคารกสิกรไทย (สำหรับการโอนรายได้เข้า) ระบบงานเป็นการทำงาน ผ่านโทรศัพท์ รายได้ขึ้นความสามารถ บวกโบนัส ตามเงื่อนไข ของทีมงานจะแจ้งสำหรับบุคลากร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป รับสมัคร15 - 20 ท่าน แม่บ้าน คนชรา (แข็งแกร่ง) คนพิการทางขา กรณี พิการทางสายตา แต่มีความสามารถในการสนทนา ทางเราจะพิจารณาเป็นพิเศษของให้ระบุมาทาง E-Mail สามารถทำงานนี้ เพียงคุณยื่นใบสมัครมา ให้ทางทีมงานพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับ ท่านทุพพลภาพ ส่งเอกสารทาง E-Mail : Friendlove1999@outlook.co.th และติดต่อสอบถามได้ทาง Id Line : friendlove_mailbox ทีมงาน Friendlove Mailbox คุณมณีย์
Information
  • ติดต่อคุณ friendlove_mailbox
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ Home
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10230
  • Email Friendlove1999@outlook.co.th
Connect with us