Energitic Limited Partnership 91 views

Energitic Limited Partnership has posted 1 job

ช่างเขียนแบบ

Energitic Limited Partnership

งานรับเหมาก่อสร้าง และควบคุมงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน    
Information
  • ติดต่อคุณ ธรรมธวัช
  • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
  • ที่อยู่ 17 ซ.สามัคคี 58/2 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 0868937675
  • Email Energitic.th@gmail.com