บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) 57 views

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) has posted 2 jobs

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (งานสรรหา)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร Assistant HRD Manager

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน และนอกสถานที่ ปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจำ และแพทย์นอกเวลา มากกว่า 300 คน บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลมากกว่า 500 คนมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คนต่อวัน โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให้ความสำคัญในการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้คติพจน์ “อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์”
Information
  • ติดต่อคุณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 345 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10260
  • โทรศัพท์ 093-995-8335
  • Email recruit.tnh@gmail.com
Connect with us