โรงเรียนอนุบาลสาริศา 121 views

Follow

โรงเรียนอนุบาลสาริศา has posted 1 job

ครูอนุบาล/ครูปฐมวัย

Save
View more 6 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

โรงเรียนอนุบาลสาริศา

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category การศึกษา
  • Full Address เลขที่ 999/128 หมู่ 6 หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ติดต่อคุณ ครูแก้ว/ครูใหม่
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ เลขที่ 999/128 หมู่ 6 หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
  • จังหวัด สมุทรปราการ
  • รหัสไปรษณีย์ 10270
  • โทรศัพท์ 089-678-7652/02-754-6577
  • Email sarisakindergarten@yahoo.com

Something About Company

โรงเรียนอนุบาลสาริศา Sarisa Kindergarten School
เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3

-เสริมทักษะด้านวิชาการ นักเรียนอ่านออกเขียนได้

-จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม

-มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมตามวัย

-เมื่อจบอนุบาล 3 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 โรงเรียนในเครือคาทอลิก

และโรงเรียนอื่นๆ ดูแลการสอนโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์

Contact Us