โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย 229 views

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย has posted 1 job

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มีได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผุ้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน บุคลากร เครื่องมือแพทย์ และสถานที่  เรามีความต้องการแพทย์ พยาบาล และบุคลากร  ที่มีคุณภาพ มีใจรักงานบริการโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
Information
  • ติดต่อคุณ แผนกทรัพยากรบุคคล
  • ที่อยู่ 17 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง
  • จังหวัด เชียงราย
  • รหัสไปรษณีย์ 57000
  • โทรศัพท์ 053-711366 ต่อ 1121
  • Email Personal.overbrook1121@gmail.com
Connect with us