โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด) 270 views

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด) has posted 3 jobs

International Co-ordinator

พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด)

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด) -เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 50 เตียง มีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยบริการและรักษาตลอด 24 ชั่วโมง -เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานบนเกาะสมุย รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้คนในพื้นที่และชาวต่างชาติ
Information
  • ติดต่อคุณ ปวีนา คชเชนทร์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 90/2 หมู่ 2 ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย
  • จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 84320
  • โทรศัพท์ 077-300394-5
  • Email sihsamui@yahoo.com
Connect with us