โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด) 561 views

Follow

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด) has posted 5 jobs

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล New

Save
View more 2 เดือน ago

เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์

Save
View more 4 เดือน ago

International Co-ordinator

Save
View more 12 เดือน ago

พยาบาลวิชาชีพ

Save
View more 1 ปี ago

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

Save
View more 2 ปี ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด)

(0)

Information Company

  • Total Jobs 5 Jobs
  • ติดต่อคุณ ปวีนา คชเชนทร์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 90/2 หมู่ 2 ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย
  • จังหวัด สุราษฎร์ธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 84320
  • โทรศัพท์ 077-300394-5
  • Email sihsamui@yahoo.com

Something About Company

โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล (บริษัท สมุย ฮอสปิตอล กรุ๊ป จำกัด)

-เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 50 เตียง มีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยบริการและรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
-เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและได้มาตรฐานบนเกาะสมุย รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้คนในพื้นที่และชาวต่างชาติ

Contact Us