หจก.เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) 38 views

This company has no active jobs

หจก.เอส เอส เอ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)

Core Business : Corporate ICT (Information & Communication Technology) systems maintenance Integration and Outsourcing. Infrastructure and Datacenter Consulting Other Business : Consulting, Planning Intranet & Internet and Backup systems, Advance & Emerging Technologies
Information
  • ติดต่อคุณ รุจิรัตน์
  • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
  • ที่อยู่ 35/114 ซ.อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10900
  • โทรศัพท์ 084-088-8490
  • Email adm.office2@gmail.com
Connect with us