หจก.ง้วงฮวดเส็ง (สํานักงานใหญ่) 115 views

หจก.ง้วงฮวดเส็ง (สํานักงานใหญ่) has posted 1 job

หจก.ง้วงฮวดเส็ง (สํานักงานใหญ่)

  1. ดําเนินธุรกิจจําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างประเภทไม้แปรรูปเหล็กและวัสดุฐานรากอื่นๆ เป็นเวลากว่า40ปี แก่ลูกค้าโครงการผู้รับเหมาและรายย่อย
Information
  • ติดต่อคุณ วารุณี สุขทรัพย์วศิน
  • ลักษณะธุรกิจ กิจการห้างหุ้นส่วน
  • ที่อยู่ 5 ซอยอนามั ยงามเจริญ 28 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเที ยน
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10150
  • โทรศัพท์ 0633987573
  • Email warunee.nguanghuadseng@gmail.com