สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 61 views

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข has posted 1 job

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 30,000 – 35,000 บาท
Information
  • ติดต่อคุณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 126 ม.4 ตึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 02-590-3971
  • Email rtimoph@gmail.com
Connect with us