สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย สกว. 37 views

Follow

สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย สกว. has posted 1 job

เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน

Save
View more 11 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย สกว.

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category ธุรการ, ประชาสัมพันธ์
  • Full Address NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • ติดต่อคุณ ธนัทพงศ์ จันทร์เปล่งศรี
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ เลขที่ 15/133 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  • จังหวัด ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 20130
  • โทรศัพท์ 0859622951
  • Email digitaleconomy.trf@gmail.com

Something About Company

สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างงานวิจัยที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์

Contact Us