สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 41 views

Follow

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน has posted 1 job

พนักงานราชการศักยภาพสูง (Recruitment for High Performance Government Employee)

Save
View more 3 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Full Address สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • ติดต่อคุณ 022193600 ต่อ 1134
  • ที่อยู่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10400
  • โทรศัพท์ 022193600 ต่อ 1134
  • Email interamlo3@gmail.com

Contact Us