สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย 73 views

Follow

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย has posted 1 job

หัวหน้าฝ่ายกฏหมายและนิติกรรม ระดับ 7-8

Save
View more 5 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category กฎหมาย
  • Full Address 1873 ถ.พระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
  • ติดต่อคุณ หทัยพร ตันวรรณรักษ์
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10330
  • โทรศัพท์ 022564078-80 ต่อ 22
  • Email pao_micro@yahoo.com

Something About Company

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสภากาชาดไทย

มีหน้าที่ดูแลและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาดไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Contact Us