สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 326 views

Follow

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด has posted 2 jobs

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Save
View more 5 เดือน ago

ทดลองปฏิบัติงานในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ม.มหิดล

Save
View more 1 ปี ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

(0)

Information Company

  • Total Jobs 2 Jobs
  • ติดต่อคุณ จินตนา
  • ลักษณะธุรกิจ สหกรณ์
  • ที่อยู่ 2 รพ.ศิริราช อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G และ ชั้น 6 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10700
  • โทรศัพท์ 0-2444-7741-3, 0-2419-7543-5, 0-2419-8363-4
  • Email mahidol_coop@yahoo.com

Something About Company

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์การธนกิจ (สหกรณ์ออมทรัพย์) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เลขที่ กพธ. 2/2515 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2516 เป็นต้นมา โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิเรก พงศ์พิพัฒน์ เป็นผู้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตจัดตั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเชาว์ เชาว์ขวัญยืน (ผู้จัดการ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด) นำเงินมาฝากจำนวน 2 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

Contact Us