สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) 317 views

Follow

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT) has posted 1 job

ผู้จัดการโครงการ

Save
View more 1 ปี ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • ติดต่อคุณ กัลยา แสงยาอรุณ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 252 ม.2 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  • จังหวัด เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ 50210
  • โทรศัพท์ 053492544 ,0801358619
  • Email kanlaya.impect@gmail.com

Something About Company

เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา (ชนเผ่าพื้นเมือง) เน้นการทำงานโดยชนเผ่าพื้นเมืองทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เป้าหมายของการจัดตั้งสมาคม เพื่อให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้มิติทางคุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรมชนเผ่าพื้นเมือง เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายตนเอง

Contact Us