สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย 140 views

This company has no active jobs

สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

Introduction to ATRANS Members
At present, ATRANS has 44 eligible members altogether both Thai and Japanese nationalities (exclusive of international editorial boards). Most of them are well-known and outstanding amongst academics and researchers from universities, government agencies, and private sector across Thailand. Members of ATRANS are enthusiastic and volunteered to share the roles in the pursuits of establishing the innovative ideas for future research directions and studies pertaining to transportation-related problems, traffic safety, energy and environment. All the research and academic activity programs of the Asian Transportation Research Society are administered by committees operating under the Board of Directors. In coming future, ATRANS expects to recruit more eligible members from Asian region. ATRANS reserves the rights and adopts a traditional procedure of IATSS for recruitment of its members to honor our research funding donor. 
Information
  • ติดต่อคุณ สุดารัตน์ คชแสง
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 902/1 ชั้น 9 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10110
  • โทรศัพท์ 081 2579070 02 661 6248
  • Email atrans.secretariat@gmail.com
Connect with us