สถาบันโรคทรวงอก 1014 views

Follow

สถาบันโรคทรวงอก has posted 2 jobs

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สถาบันโรคทรวงอก

(0)

Information Company

  • Total Jobs 2 Jobs
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ สถาบันโรคทรวงอก 74 อาคาร 7 ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
  • จังหวัด นนทบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 02-547-0999 ต่อ 30142,30956
  • Email nar_mon403@hotmail.com

Something About Company

สถาบันโรคทรวงอก เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทางด้านโรคปอดเเละหัวใจ

Contact Us