สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 145 views

Follow

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ has posted 2 jobs

สถาบันพลังงาน มช. รับสมัคร วิศวกร จำนวน 1 อัตรา ถึง 15 พ.ค.62

Save
View more 4 เดือน ago

สถาบันพลังงาน มช. รับสมัครผู้จัดการศูนย์ฯ และวิศวกร ประจำ จ.ประจวบฯ ถึง 20 มี.ค 62

Save
View more 4 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(0)

Information Company

  • Total Jobs 2 Jobs
  • Full Address สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ติดต่อคุณ กัญชพร สุขวิโรจน์ชีวิน
  • ที่อยู่ 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัด เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ 50100
  • โทรศัพท์ 053942007-9 ต่อ 211
  • Email kanchaporn99@gmail.com

Something About Company

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.นครพิงค์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน ด้านพลังงานชีวภาพ โดยเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านพลังงานระดับประเทศและระดับนานาชาติในการวิจัยและพัฒนารวมถึงให้บริการวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในทุกแขนงสาขา อาทิ การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานที่มีคุณภาพ ทั้งด้านพลังงานทดแทน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือประสิทธิภาพพลังงาน และการจัดหาพลังงาน เช่น Biogas, Biomass, Biodiesel และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการด้านพลังงานและด้านที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลกระทบจากพลังงาน รวมถึงให้บริการแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านพลังงานในทุกด้าน

Contact Us