สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 212 views

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ has posted 1 job

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๙

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๑๙” (Oncology Nursing Course) วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
Connect with us