สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 606 views

Follow

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ has posted 4 jobs

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายการตลาด)

Save
View more 2 เดือน ago

พนักงานทั่วไป

Save
View more 2 เดือน ago

พนักงานขับรถยนต์

Save
View more 2 เดือน ago

นักวิทยาศาสตร์

Save
View more 2 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(0)

Information Company

  • Total Jobs 4 Jobs
  • ติดต่อคุณ คุณผ่องศรี / คุณปาจรีย์
  • ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10900
  • โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1229,1215

Something About Company

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) ก่อตั้งอย่าง เป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็นผู้อำนวยการคนแรก สถาบันอาหารฯ เป็นสถาบันเฉพาะทางทำหน้าที่ศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และให้บริการวิชาการ แก่สังคม ตลอดจนทำการวิจัยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร

Contact Us