วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 397 views

วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ has posted 4 jobs

วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์

เป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. และ ปวส.) 2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงเเรม (ปวช.) 3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปวช.)
Information
  • ติดต่อคุณ ธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 442/2 หมู่ที่ 5 ถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
  • จังหวัด อุบลราชธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 34140
  • โทรศัพท์ 0933272249
  • Email ton-fight-rew@hotmail.com
Connect with us