รพ.รามาธิบดี 51 views

รพ.รามาธิบดี has posted 1 job

รับสมัครพยาบาล 1 ตำแหน่ง รพ.รามาธิบดี

รพ.รามาธิบดี

Information
  • ติดต่อคุณ คุณดวงสมร ทองสีแดง
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตรื รพ. รามาธิบดี
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10400
  • โทรศัพท์ 02-2011387
  • Email ting52gi@gmail.com