มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 399 views

Follow

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ has posted 5 jobs

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

Save
View more 1 ปี ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Save
View more 1 ปี ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Save
View more 1 ปี ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

Save
View more 1 ปี ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ

Save
View more 1 ปี ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(0)

Information Company

  • Total Jobs 5 Jobs
  • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
  • จังหวัด นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ 80160
  • โทรศัพท์ 075-673749
  • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th

Something About Company

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

Contact Us