มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 378 views

Follow

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ has posted 5 jobs

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน

Save
View more 12 เดือน ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Save
View more 12 เดือน ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Save
View more 12 เดือน ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

Save
View more 12 เดือน ago

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ

Save
View more 12 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(0)

Information Company

  • Total Jobs 5 Jobs
  • ติดต่อคุณ นางสาวนวลฉวี วรรณโสภณ
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
  • จังหวัด นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ 80160
  • โทรศัพท์ 075-673749
  • Email nuanchawee.wa@wu.ac.th

Something About Company

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

Contact Us