มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 85 views

This company has no active jobs

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยของรัฐ
Information
  • ติดต่อคุณ ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10600
  • โทรศัพท์ 0863926565
  • Email phanawisittha@gmail.com
Connect with us