ภูนาคำ รีสอร์ท 65 views

This company has no active jobs

ภูนาคำ รีสอร์ท

ภูนาคำ รีสอร์ท เป็นโรงแรมสีเขียว และเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเรายังมีกิจกรรมสีเขียวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในการเป็นโรงแรมสีเขียวอย่างแท้จริง เราจึงเป็นหนึ่งใน 10 โรงแรมสีเขียว จากประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับรางวัล โรงแรมสีเขียว ASEAN Green Hotel Awards 2012 – 2014 รางวัลโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ รางวัลโรงแรมปลอดบุหรี่ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโรงแรมใบไม้เขียว ระดับ 3 ใบตั้งแต่ครั้งแรก รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Award 2014 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทที่พักตากอากาศดีเด่นแห่งเดียวในภาคอีสาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2013 รางวัล Thailand Boutique Awards ประเภท Green Hotel Award 2014 และล่าสุดเราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 10 ประจาปี 2015  เราภูมิใจในรางวัลต่างๆที่ได้รับ และเป็นกาลังใจในการมุ่งมั่นทำความดีต่อๆไป อย่างไม่หยุดนิ่ง
Information
  • ติดต่อคุณ คุณนรีกานต์ (น้อย)
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 461 หมู่ 3 บ.เดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
  • จังหวัด เลย
  • รหัสไปรษณีย์ 42120
  • โทรศัพท์ 088-5850406
  • Email phunacome@gmail.com
Connect with us