บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 99 views

Follow

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม has posted 1 job

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง

Save
View more 7 เดือน ago

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(0)

Information Company

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category การศึกษา
  • Full Address มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
  • ติดต่อคุณ kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th
  • ลักษณะธุรกิจ ไม่ระบุ
  • ที่อยู่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10150
  • โทรศัพท์ 02-4707331
  • Email kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th

Something About Company

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสมัครส่งประวัติ CV ไปที่ อ. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ อีเมล์: kasemsan_m@jgsee.kmutt.ac.th โทร. 02-4707331

Contact Us