บริษัท ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด 36 views

บริษัท ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด has posted 1 job

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด

บริษัท ไอบีซี. เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านดูแลรักษาลิฟต์ จัดจำหน่าย และ ติดตั้งลิฟต์ โดยอัตราส่วนของช่างเทคนิคของบริษัท ได้จัดไว้ในอัตราส่วนช่าง 1 คน ต่อลิฟต์ 30 เครื่องโดยฝ่ายเทคนิค ของบริษัทจะมีการพัฒนาความชำนาญ และ เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว กรณีได้รับแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้อง ฝ่ายบริการจะแจ้งไปยังช่างเทคนิคที่ดูแลประจำเขตให้รับทราบ  โดยช่างเทคนิคบริษัทได้แบ่งเขตการรับผิดชอบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ โดยการติดต่อระหว่างบริษัทกับช่างเทคนิค จะให้เครื่องมือสื่อสารที่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา  การแจ้งข้อมูลลิฟต์ขัดข้องไปยังช่างเทคนิคจะมีการแจ้งรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้ช่างเทคนิคได้วิเคราะห์งานและเตรียมเครื่องมือหรืออะไหล่ที่จำเป็นใน การซ่อมเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันที
Information
  • ติดต่อคุณ จิราภรณ์
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 198 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230
  • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ 10230
  • โทรศัพท์ 0813235315
  • Email ibc.jiraporn@gmail.com
Connect with us