บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด 119 views

บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด has posted 1 job

บริษัท เอส. ไทรอัมฟ์ แลนด์ จำกัด

บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก และมีุรกิจปลีกย่อยอีกหลายกิจการ เช่น ธุรกิจปาล์มน้ำมัน, ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย, ธุรกิจเกี่ยวกับบริการรับซ่อมเรือและนำเรือขึ้นคาน เป็นต้น
Information
  • ติดต่อคุณ วชิรวิทย์ ลำเนาครุฑ ( นิว )
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 116/16 ถ.ปฎิพัทธ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
  • จังหวัด ภูเก็ต
  • รหัสไปรษณีย์ 83000
  • โทรศัพท์ 076-258068
  • Email washirawit.l@unipalm.co.th