บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด 12 views

This company has no active jobs

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด

กว่า 50 ปี ในประเทศไทย ที่บริษัท "เทยิน" (TPL, TJT และ TLT) ดำเนินธุรกิจในการผลิตเส้นใยเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ มากมาย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง จนก้าวมาเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเส้นใยของประเทศ โดยมีบริษัทแม่ "เทยิน" ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีกลุ่มบริษัทกว่า 150 บริษัท พนักงานในเครือกว่า 16,000 คนใน 20 ประเทศ กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้พนักงานในกลุ่มบริษัทเทยิน มีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้งานและถูกสอนงานในหลากหลายประเภทธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
Information
  • ติดต่อคุณ รัตนาภรณ์ ทุเรียน
  • ลักษณะธุรกิจ บริษัทจำกัด
  • ที่อยู่ 1/1 หมู่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  • จังหวัด ปทุมธานี
  • รหัสไปรษณีย์ 12120
  • โทรศัพท์ 02-516-2111, 0-2516-8062-66
  • Email HR-recruitment@teijin.co.th
Connect with us